Πύλη εγγραφής CyMS

Μαθηματική Εκπαίδευση

Εγγραφείτε τώρα ηλεκτρονικά και παρακολουθήστε τους βαθμούς και την πρόοδό σας.

Εγγραφή στον Επαρχιακό Διαγωνισμό
Επικοινωνήστε μαζί μας

Επαρχιακοί Διαγωνισμοί

Δείτε εδώ το εκπαιδευτικό μας υλικό. Περιλαμβάνει προηγούμενες εργασίες με λύσεις από προηγούμενους διαγωνισμούς.

Παγκύπριοι Διαγωνισμοί

Δείτε εδώ το εκπαιδευτικό μας υλικό. Περιλαμβάνει προηγούμενες εργασίες με λύσεις από προηγούμενους παγκύπριους διαγωνισμούς.

Μαθηματική Ολυμπιάδα

Δείτε εδώ το εκπαιδευτικό μας υλικό. Περιλαμβάνει προηγούμενες εργασίες με λύσεις από προηγούμενες μαθηματικές ολυμπιάδες.

Εκδηλώσεις ΚΥ.Μ.Ε.

Η ΚΥ.Μ.Ε. Οργανώνει το Καλοκαιρινό Μαθηματικό Σχολείο. Διοργανώνει επίσης σεμινάρια και συνέδρια, όπως το Παγκύπριο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας και Επιστήμης, το Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο για τα Μαθηματικά, το Μεσογειακό Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας και άλλα Διεθνή Συνέδρια Μαθηματικών όπως το EUROMATH.

Μάθετε περισσότερα για την ΚΥ.Μ.Ε.

ΚΥ.Μ.Ε Περιοδικά

Η ΚΥ.Μ.Ε. εκδίδει περιοδικά όπως το “Μαθηματικό Βήμα” καθώς και λύσεις θεμάτων Ολυμπιάδων και Πρακτικά Συνεδρίων που οργανώνει. Από τον Ιανουάριο του 2002 εκδίδει το επιστημονικό περιοδικό “Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education”.

ΚΥ.Μ.Ε Περιοδικά

Η ΚΥ.Μ.Ε. εκδίδει περιοδικά όπως το “Μαθηματικό Βήμα” καθώς και λύσεις θεμάτων Ολυμπιάδων και Πρακτικά Συνεδρίων που οργανώνει. Από τον Ιανουάριο του 2002 εκδίδει το επιστημονικό περιοδικό “Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education”.

Ιστορία της ΚΥ.Μ.Ε.

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία (ΚΥ.Μ.Ε) ιδρύθηκε το 1983 με σκοπό την προαγωγή της Μαθηματικής Παιδείας. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διαχειρίζεται και αναπτύσσεται από την εθελοντική εργασία των μελών της. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Μαθηματικής Εταιρείας (EMS) και ιδρυτικό μέλος της Μαθηματικής Εταιρείας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (MASSEE). Στο πλαίσιο του σκοπού της, η ΚΥΜΕ διοργανώνει μαθητικούς διαγωνισμούς Μαθηματικών και προετοιμάζει τις Εθνικές Ομάδες της Κύπρου για συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς (Βαλκανικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες και Διεθνείς Μαθηματικές Ολυμπιάδες), όλων των επιπέδων.

Μάθετε περισσότερα για την ΚΥ.Μ.Ε.

Ιστορία της ΚΥ.Μ.Ε.

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία (ΚΥ.Μ.Ε) ιδρύθηκε το 1983 με σκοπό την προαγωγή της Μαθηματικής Παιδείας. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διαχειρίζεται και αναπτύσσεται από την εθελοντική εργασία των μελών της. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Μαθηματικής Εταιρείας (EMS) και ιδρυτικό μέλος της Μαθηματικής Εταιρείας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (MASSEE). Στο πλαίσιο του σκοπού της, η ΚΥΜΕ διοργανώνει μαθητικούς διαγωνισμούς Μαθηματικών και προετοιμάζει τις Εθνικές Ομάδες της Κύπρου για συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς (Βαλκανικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες και Διεθνείς Μαθηματικές Ολυμπιάδες), όλων των επιπέδων.

Μάθετε περισσότερα για την ΚΥ.Μ.Ε.